Styrelselokalen finns på Tämnarvägen 28 och våra möten äger rum där. Du som medlem kan också komma mellan 18.30-19.00 på vår mottagningstid för att ställa frågor eller träffa oss. Mottagningstiden äger rum innan styrelsemötet.

 

Under mandatperioden 2023/2024 kommer styrelsen träffas under följande datum:

  • 17 augusti
  • 21 september
  • 26 oktober
  • 21 november
  • 21 december

2024

  • 18 januari
  • 15 februari
  • 21 mars
  • 18 april

Läs mer om styrelsen här