Kan du tillföra kompetens och idéer om hur vårt boende och hur annat i föreningen kan utvecklas och bli bättre?
Skicka då gärna en intresseanmälan att delta i styrelsearbetet eller i valberedningen.

Vi i valberedningen har som huvuduppgift att på föreningsstämman presentera de personer som är intresserade
av att sitta i styrelsen. Valberedningen är oberoende styrelsen på så sätt att styrelsen inte får påverka valberedningens val och presentation av kandidater.
Genom att ha en aktiv dialog med styrelsen och föreningens medlemmar vill vi
bidra till ökad gemenskap och engagemang i föreningen.

 

Kontakt

Valberedningen kan kontaktas via email eller telefon 0707539359.


Valberedningen består av

  • Per Gullstrand, sammankallande
  • Ann-Kristin Mannerud