Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen. Styrelsemöten hålls vanligtvis den 3:e torsdagen varje månad, då vi även behandlar frågor från medlemmar. Vi kan även träffas tredje torsdagen i varje månad mellan kl 18:30-19.00 på föreningskontoret.
E-post:  eller via formulär

 

Ordförande
Tomas Adolfsson
   

Vice ordförande & Sekreterare
Marcus Glaad
      

Vice Sekreterare
Conrad Palmcrantz
 

Kassör
Lena Gullstrand

 

Ledamot
Torbjörn Petersson
 

Ledamot
Maja Claesson
 

Ledamot
Martin Blomqvist
 

Suppleant
Sofie Johansson
 

Suppleant
Romano Losciale

 

Suppleant
Klas-Göran Lindvall

 

 

Revisor
Birgitta Enquist
   

Revisorsuppleant
Karin Imark

 

Vill du jobba i styrelsen eller valberedningen?