Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen. Styrelsemöten hålls vanligtvis den 3:e torsdagen varje månad, då vi även behandlar frågor från medlemmar. Vi kan även träffas första tisdagen i varje månad mellan kl 18:30-19.00 på föreningskontoret.
E-post:  eller via formulär

Ordförande
Tomas Adolfsson
   

Vice ordförande & Sekreterare
Marcus Glaad
      

Vice Sekreterare
Lina Wallensten
 

Kassör
Khalid Rashid

 

Ledamot
Thorbjörn Petersson
 

Ledamot
Maja Claesson
 

Ledamot
Max Strandberg
 

Suppleant
Jan Andersson
 

Suppleant
Anders Sprange

 

Suppleant
Romano osciale

 

 

Revisor
Birgitta Enquist
   

Revisorsuppleant
Karin Imark

 

Klicka här för en detaljerad beskrivning av styrelsens arbetsuppgifter

Vill du jobba i styrelsen eller valberedningen?