Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg.

Enligt våra stadgar och ordningsregler ska andrahandsuthyrning vara godkänd av styrelsen. 

Ansökningen görs genom SBC:s portal. Du loggar in på https://hemma.sbc.se/ sedan klickar du på Din lägenhet/lokal och sedan på "Ansökan om andrahandsuthyrning" uppe till höger.

 

Avgift för andrahandsupplåtelse är 10 % av gällande prisbasbelopp per år. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Läs noggrant igenom Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst innan ni ansöker om uthyrning av ert boende, kontakta oss gärna om några frågetecken kvarstår.