Föreningen har sedan 2009 skärpta krav och kontroller gällande ombyggnationer i lägenheter så att vi kan vara säkra på att husen inte tar skada av alla förändringar. 

Innan bostadsrättshavare påbörjar renovering eller om- och/eller tillbyggnationer i lägenheten måste följande göras:

 

Godkännande
Efter att styrelsen tagit emot din ansökan kommer Du att få svar från ansvarig styrelseledamot när att alla uppgifter och handlingar som är nödvändiga för din ansökan om renovering/ombyggnation har kommit styrelsen tillhanda.

OBS!
Innan arbetet med renoveringen/ombyggnationen får påbörjas måste du först invänta ett beslut från styrelsen om godkännande på din ansökan (beslutet får du via mail). Efter att styrelsen gett sitt godkännande kan du sätta igång med renoveringen/ombyggnationen!

 

Badrumsrenovering
Läs vad som gäller särskilt för badrumsrenovering