Hushållssopor
Föreningen använder sig av typen Molok som finns utplacerade på strategiska platser i området.
Så här fungerar sophanteringen med Molokar

 

Farligt avfall
Farligt avfall lämnas till Återvinningscentralen (ÅVC), förslagsvis i Östberga. Ett alternativ är att lämna det till den mobila miljöstationen som stannar till vid Årsta torg flera gånger om året.

Vill du få information via ett sms när den mobila miljöstationen kommer till Årsta så kan du skicka ett sms till 71501 med texten mobila ösöderort, alternativt besöker deras hemsida. För att få reda på vilka dagar & tider den mobila miljöstationen kommer till Årsta så skrollar du ner på sidan och klickar på + tecknet för Östra Söderort och letar upp Årsta.

Det är förbjudet att lämna farligt avfall bland hushållsavfallet eller i grovsoprummet (förutom småelektronik).

Detta kan du lämna till den mobila miljöstationen:

     •  Sprayer
     •  Bekämpningsmedel
     •  Bilbatterier
     •  Kemikalier
     •  Färg-, lack- och limrester samt nagellack
     •  Oljor
     •  Kvicksilverhaltigt material
     •  Ljuskällor
     •  Lösningsmedel
     •  Rengöringsmedel
     •  Småbatterier
     •  Småelektronik (upp till en mikrovågsugns storlek)

 

 

Elbehållare
Behållare där man kan slänga uttjänta mindre elektriska apparater (t ex kaffebryggare) finns i föreningens grovsoprum på Tämnarvägen 32A och Sköntorpsvägen 110.

 

Grovsopor, plast, plåt, glas
Dessa kan slängas i grovsoprummen på Sköntorpsvägen 110 och Tämnarvägen 32A. Här finns även behållare för elektronik, batterier, plastförpackningar,plåt och glas. Ytterligare soprum finns på Sköntorpsvägen 101 (glas och metall).

Till grovsopor räknas förpackningsmaterial och möbler m.m.

Observera att följande material INTE får lämnas i behållare för grovopor!

     •  glas (finns separat behållare)
     •  metall/restavfall (finns separat behållare)
     •  rivningsmaterial vid ombyggnader
     •  batterier och annat miljöfarligt avfall (finns separat behållare)
     •  radio- och TV-apparater
     •  vitvaror som kyl/frys, spis, tvättmaskin och diskmaskin

Vi betalar helt onödiga och dyra straffavgifter om dessa saker finns bland grovsoporna.
Grovsopor kan utan kostnad lämnas på Östberga återvinningscentral (korsningen Huddingevägen/Sockenvägen).

 

Returpapper
Tidningar, reklamblad och papper läggs i returpappersrummen som finns på följande adresser:

• Tämnarvägen 20

• Tämnarvägen 32A

• Sköntorpsvägen 101

• Sköntorpsvägen 110 (grovsoprummet)

Obs! Kartong- / wellpapp och liknande ska slängas i grovsoprummen.