Föreningen har sedan 2009 skärpta krav och kontroller gällande ombyggnationer i lägenheter så att vi kan vara säkra på att husen inte tar skada av alla förändringar.

Innan bostadsrättshavare påbörjar en badrumsenovering måste följande göras:

 

Godkännande
Efter att styrelsen tagit emot din ansökan kommer Du att få svar från ansvarig styrelseledamot när att alla uppgifter och handlingar som är nödvändiga för din ansökan om badrumrenoveringen har kommit styrelsen tillhanda.

OBS!
Innan arbetet med badrumsrenoveringen får påbörjas måste du först invänta ett beslut från styrelsen om godkännande på din ansökan (beslutet får du via mail). Efter att styrelsen gett sitt godkännande på din ansökan kan du sätta igång med renoveringen!

Om du planerar att flytta på något i badrummet exempelvis avlopp så måste vår förvaltare kontrollera detta och sedan ge en rekommendation till styrelsen.