Snöskottning av balkonger

Varför måste balkongerna skottas?
Snö och is som samlats på en balkong och sedan börjar smälta kan läcka in i fastigheten och/eller skada fasaden. Av erfarenhet vet vi att det kan orsaka fuktskador i både din egen, och i din grannes lägenhet. Skador som orsakas av inträngande vatten utifrån täcks inte av försäkringen, inte heller skador på saker som stått ute på balkongen.

 

Måste jag verkligen skotta?
Beroende på hur du bor finns det naturligtvis olika behov. Använd sunt förnuft och tänk på att om du låter snö ligga kvar är det stor risk att det förvandlas till is som är svår att få bort.

 

Är det inte föreningens ansvar att skotta balkongerna?
Nej, det är de boendes ansvar att skotta sina balkonger enligt stadgarna. Av praktiska skäl är det dessutom svårt att få tillträde till alla balkonger som behöver skottas

 

Hur ska det skottas?
Den som skottar en balkong är skyldig att se till att det inte finns någon under balkongen som kan få snö eller is i huvudet. Låt gärna någon hålla uppsikt under din balkong medan du skottar.

 

Vem ansvarar för snöröjning på taken?
Föreningen har kunnigt folk som röjer snön från våra tak och gångvägar.

 

 

Kattnät

Har du katt som du vill släppa ut på balkongen?
Enligt Jordbruksverket ska man ha kattnät om balkongen är högre upp än fem (5) meter över marknivå och enligt Stadsbyggnadskontoret måste man ha tillstånd innan man sätter upp nätet.

Därför har styrelsen beslutat att som princip tillåta kattnät, förutsatt att lägenhetsinnehavaren kan visa upp att Stadsbyggnadskontoret har sagt ja till den konstruktion som lägenhetsinnehavaren har valt. Orsaken till att man behöver tillstånd från Stadsbyggnadskontoret är att alla fasadändringar måste godkännas så att de inte leder till försämringar.

Vi vill ha kopia/pdf av Stadsbyggnadskontorets godkännande så att vi kan sätta in det i vår lägenhetspärm och veta att det är ok inför framtiden.