Brandvarnare
Brand- och Räddningsnämnden i Stockholm har besluta att alla lägenheter skall ha en brandvarnare.
Eftersom de flesta bränder inträffar på natten är brandvarnare en billig livförsäkring för att du ska vakna vid brand. Som boende är du ansvarig för att byta batteri och testa brandvarnaren regelbundet. Placera brandvarnaren i taket i mitten av lägenheten. De brandvarnare som tidigare installerats av förening måste du byta ut när batteriet är slut.
Köp endast CE-märkta brandvarnare som uppfyller EU-standard SS-EN 14604.

Ansvar
Det är de boendes ansvar att se till att det finns en fungerande brandvarnare i lägenheten. Om brandvarnare saknas är det de boendes skyldighet att på egen bekostnad åtgärda detta. Undantag från detta är om föreningen säljer en tidigare hyresrätt. Då ska föreningen ansvara för att det finns brandvarnare i lägenheten och bekosta en sådan om det saknas.

 

 

Brandsläckare & Brandfilt
Med brandsläckare och brandfilt kan du snabbt släcka mindre bränder. Köp gärna en till lägenheten. 6 kg Pulversläckare rekommenderas.

 

Brandfarliga vätskor
Exempel på brandfarliga vätskor är Bensin, tändvätska, T-röd, gasol, acetylen, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, diesel och eldningsolja.
I lägenhet får du förvara högst 5 liter sprayburkar och gasolflaskor. Brandfarliga vätskor i behållare får du förvara högst 10 liter.
I källar- och vindsförråd samt garage får inga brandfarliga vätskor eller varor förvaras.

 

Utrymningsvägar
Trapphus samt gångar i källare och på vind är utrymningsvägar. Därför får inget ställas i dessa gångar eftersom passage alltid måste vara fri. Exempel på sådant är cyklar och barnvagnar.
Om du ställer skräp i gångarna underlättar du anlagda bränder, som är vanligare än man tror. Tänk på Om det vid en brandteknisk utredning visar sig att just dina ägodelar har stått i vägen vid en utrymning, så kan det leda till åtal.

 

Vid brand

1. Rädda först dem som är i livsfara
Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt, därför måste du ner under röken där det är lättare att se och andas.
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid.
Gå sedan till er uppsamlingsplats utanför fastigheten. Varna alla som hotas av branden så att även de kan sätta sig i säkerhet.

 

2. Larma räddningstjänsten
Ring 112 när du är på säker plats. Möt upp räddningstjänsten när de kommer och visa närmaste vägen till branden.

 

3. Släck branden
Om du bedömer att du klarar av det. När du är säker på att alla är ute ur bostaden kan släckningsarbetet börja.
Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden, inte på lågorna. Vid misslyckat släckförsök, stäng in branden.

Detta är normalt den ordning som rekommenderas, men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera.

 

Läs mer

Icon representing an icon        Brandsäkerhet i flerbostadshus
Fler goda råd om hur du förebygger brand