Så här avslutar du ditt bredbandsabonnemang

Ring Ownit 08-525 07 300 och meddela vilken dag du vill att abonnemanget ska avslutas.

Viktigt
Om du som ägare av abonnemanget inte har avslutat ditt abonnemang så är du fortfarande ansvarig för de 
webbsidor som den nyinflyttade besöker på internet – alltså på ditt abonnemang !


Så här anmäler du ditt eget bredbandsabonnemang

Om den tidigare boenden har avslutat sitt abonnemang på ett korrekt sätt så kommer du som nyinflyttad, när du första gången går ut på Internet, att automatisk slussas till Ownit´s hemsida för registrering av ett nytt abonnemang som kommer att kopplas till dig.

Om du som nyinflyttad inte slussas automatiskt till Ownit´s webbsida för registrering av abonnemang, så betyder detta att den föregående ägaren av abonnemanget inte har avslutat sitt abonnemang. 
Ring Ownit och berätta att du har flyttat in i lägenheten och be dom avsluta den tidigare ägarens abonnemang genom att uppge dennes namn så avslutar Ownit abonnemanget och lägger upp ett nytt abonnemang på dig som nyinflyttad.


Kontakta Ownit om du vill beställa IP-telefoni