Vad betyder det för oss?
Målet är att minska brottslighet och öka trygghet och trivsel. Detta ska uppnås genom ett socialt nätverk som skapas genom att de boende samarbetar och stödjer varandra. Mer information finns att läsa på Polisens hemsida