Nyinflyttning

Nyinflyttad får sitt namn uppsatt på dörren efter det datum som står i kontraktet eller köpehandlingarna. 
Hyreskontoristen har hand om alla frågor kring månadsavgifter, pantsättningsärende och beställning av namnskylt.

El
Den nyinflyttade skall ta kontakt med Ellevio som har ledningsnätet för elleveranser i området, samt teckna avtal 
med en elleverantör.

Bredband & TV
Det tas inte ut någon merkostnad för Bredband och TV-abonnemang, utan det är en del av månadsavgiften för ditt boende. Om din lägenhet inte har en digitalbox kan en sådan beställas från telenor på telefonnummer 020 - 222 222

Beställ Bredband

Porttelefon
Glöm inte att till styrelsen uppge de telefonnummer dit du vill att porttelefonen ska kopplas, så du kan ta emot besök. Detta görs via formulär.

Namnskyltning
Alla reguljärt boende i lägenheten, dvs BR-innehavare/hyresgäst med sambo/make/maka etc (ej barn), får sitt namn på dörren och tavlan i porten på föreningens bekostnad.

Vid andrahandsuthyrning/inneboende e dyl skall dock kostnaden för namnskyltningen bäras av lägenhetsinnehavaren. Båda ovanstående riktlinjer gäller även vid eventuell förändring, t ex avflyttning eller förändring av familje-/boendeförhållanden.

Arbetet får endast beställas av registrerad lägenhetsinnehavare och det skall göras via Felanmälan. Förvaltaren fakturerar föreningen i fall 1) och den boende direkt i fall 2).

 

Avflyttning

Checklista:

  • Vid avflyttning lämna all nycklar (inklusive porttagsen) till den inflyttande, samt cykelrumsnycklar och tvättstugebokningscylinder med nycklar. 
  • Lämna över framtida hyres- eller avgiftsavier så att det inte blir ett glapp i betalningen.
  • Kom ihåg att säga upp ditt bredbandsabbonemang!