I de äldre husen får ENDAST kolfilterfläktar installeras. Om det finns lägenheter med andra fläktlösningar kommer dessa att behöva åtgärdas.

I de nyare "punkthusen" (Tämnarvägen 32A och 36A samt Sköntorpsvägen 103 och 120) får INGA fläktar installeras, utan endast spjäll är tillåtet då det finns centralventilation installerat med fläktar på taken.