I vår förening har vi valt porttelefoni med "tags". 

Detta innebär att man kopplar ett eller två mobilnummer till systemet. När man får besök, ringer den besökande upp från porten till den boendes privata telefon. Instruktioner för porttelefonen för oss boende och besökare finner du längst ner på sidan.

Alla portar är i och med detta låsta dygnet runt. Tagsen kommer framöver även att fungera på sopbehållarna på gården och förhoppningsvis för bokning av tvättstuga. Boende erhåller tre (3) stycken tags per lägenhet. Vill man ha flera tags så betalar man dessa själv (50 kr/tag) direkt till styrelsen, ta helst med jämna pengar.

Lämna inte tagsen i retur till styrelsen vid flytt, dessa är att betrakta som nycklar och ska överlämnas till den/de som ska flytta in i bostaden.

För att hålla kostnaderna nere (ingen avgiftshöjning är budgeterad i samband med detta) har vi valt denna installation i dagsläget. Framöver är förhoppningen att även tvättstugor, övernattningsrummet, Molokarna, grovsoprummen, returpapersrummen, källare och cykelförråd att omfattas.

Kontakta styrelsen för att göra följande:
• Beställa tags
• Meddela vilket/vilka mobilnummer du vill koppla till porttelefonen
• Göra en felanmälan på porttelefonen
• Göra en felanmälan på en tags

 Gå till formulär

OBS! Du ska INTE kontakta förvaltaren eller jouren för ovan punkter!

Ovan punkter kan du även göra genom att lägga en lapp med ditt namn, adress, lägenhetsnummer, mobilnummer 
och e-postadress i postlådan vid Tämnarvägen 14 (gaveln).

Tagsen kvitterar du sen ut i föreningslokalen, Tämnarvägen 14 (gaveln) första tisdagen i månaden 18.30-19.00.

Instruktioner för handhavande av porttelefonen

Icon representing an icon       

 

För oss boende
För besökare