Winab ansvarar för städning av föreningens trappor, hissar, tvättstugor och övriga gemensamma ytor.

Städning sker 1 gång per vecka enligt ett fastställt städschema
som finns uppsatt i alla tvättstugor.

Frågor
Synpunkter och frågor kan skickas här till styrelsen