Om alla medlemmar, hyresgäster och andra som vistas i bostaden följer nedan punkter så undviker vi klagomål !

  • Spela gärna musik, men inte på en ljudnivå så det hörs in till grannarna.

  • Behöver du renovera, eller syssla med annan verksamhet i lägenheten som är störande, så var snäll och gör det mellan klockan 08:00 - 20:00.

  • Håll dina personliga ägodelar borta från trapphus, entré och gångar. Annars försvårar du för våra städare och kan hindra ambulans/brandkår vid utryckning. Det stör också andra boende i trapphuset.

  • Se till att dina husdjur inte skadar eller förorenar på lekplatser, trädgårdsytor eller i huset. De får inte heller springa lösa inom fastigheten eller orsaka störande ljud.

  • Att grilla är ett trevligt sätt att laga mat på sommartid, men det osar och medför brandrisk. Därför får du inte grilla på din balkong eller altan.

  • Många är allergiska mot tobaksrök. Rökning är därför förbjuden i fastighetens allmänna utrymmen.

  • Mycket irritation uppstår i samband med tvättstugorna. Respektera de regler som gäller vid bokning av tvättstugorna samt för städningen efteråt.

  • Har du bil ska du parkera bilen på avsedd plats - på gatan eller på den egna p-platsen du hyr.

  • Dessa trivselregler gäller förutom för hushållets samtliga medlemmar också gäster eller annan som tillfälligt inrymts i lägenheten. De gäller också för hantverkare eller annan som utför arbete för lägenhetsinnehavarens räkning.

  • Klockan 22.00 skall husen vara i "vila”.

  

Säg i första hand till din granne! 
Hjälper inte det kan du göra en felanmälan till vår Tekniska förvaltare som i sin 
tur kan skicka ut ett varningsbrev. 

Vid upprepade varningar så kan man förlora sin bostad vare sig man hyr eller är bostadsrättsägare.
De vanligast förekommande klagomålen på sina grannar är främst hög musik och sena festar.