Grundutbud 
I månadsavgiften för lägenheten ingår ett grundutbud som innehåller följande kanaler:

HD-Kanaler

Beställ fler kanaler


Vår leverantör av TV-utbudet är Telenor.

Felanmälan  och beställning av ny box sker via deras supportnummer 020-222 222