Nyheter

Motioner till föreningsstämman

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årets föreningsstämma skall anmäla detta senast den 1 februari enligt stadgarnas §13.

Välkomna med motioner på https://www.brfhs.se/index.php/sidor/skickameddelande.