Senaste nytt 2016

Obs! Detta är information från vår gamla hemsida. Hänvisningar till hemsidan stämmer därför inte.

December

• Nu börjar skyltarna för boendeparkering sättas upp. Kom ihåg att ansöka om boendeparkering och teckna abonnemang för betalning. Detta kan göras från Stockholms Stads webbplats. Avgiften kommer att vara 500 kr/månad för privilegiet att få parkera på gatan. Av rättviseskäl har styrelsen beslutat att avgifterna för garage-och p-platser inom föreningen kommer att höjas med motsvarande belopp fr o m 1 januari 2017.

November

• Nu är kvarterslokalen på Tämnarvägen 8 iordningsställd och klar för bokning via hemsidan.
Du hittar informationen och bokningen till kvarterslokalen under ”Våra lokaler”. 
«Direktlänk till kvarterslokalens startsida»

Augusti

• Trädgårdsgruppen har haft sina första möten och det är ett tiotal medlemmar som deltagit. Planen är att inför nästa år bjuda in en expert som kan gå runt tillsammans med trädgårdsgruppen och se hur vi kan uppdatera vår utemiljö på bästa sätt.

• Ett nytt soprum har inrättats på Tämnarvägen 32A. Vi kommer fr o m 1 september att kunna lämna även glas, plåt och plast på anvisad plats. Detaljerad information om var man kan lämna de olika typerna av avfall kommer att anslås i portarna.

Juni

• Vi ska försöka starta några grupper med intresserade medlemmar som mot ersättning för nedlagd tid kan tänka sig att hjälpa styrelsen med vissa projekt. Det handlar t ex om att avsluta iordningställande av samlingslokalen, planera för ny lekplats, nya grillplatser mm. Du lägger så mycket tid du kan och det finns inga speciella krav för övrigt. Om du kan tänka dig att hjälpa till, skicka ett meddelande till  med ditt namn, telefonnummer och om du är intresserad av något särskilt område eller har speciella färdigheter som kan vara till nytta. 

• Som beslutades på stämman har vi nu undersökt möjligheterna att utöka återvinningen i föreningen. Vi kommer under året att utöka antalet platser för återvinning och det kommer att finnas möjlighet att lämna även glas, plast och plåt. Vi återkommer med mer information inom kort. 

Maj

• Styrelsen vill tacka alla medlemmar och hyresgäster (totalt 50 personer) som har svarat på enkäten "Hur upplever 
du temperaturen i din lägenhet ?" 
På junimötet kommer styrelsen att gå igenom alla svar och göra en sammanställning.

 

April

• Protokollet från styrelsemötet 17 mars finns nu på Medlemssidan.


• Kallelsen/dagordningen till föreningens årsstämma tisdagen 3/5 har nu delats ut. 
Vi i styrelsen ser fram emot många besökande medlemmar och ett aktivt deltagande! 
Pga sen leverans från tryckeriet kommer Årsredovisningen att delas ut separat innan stämman.
Vi ser gärna att ni före kl. 19:00 har registretat er närvaro så att mötet kan starta kl. 19:00.
Plats: Årstaskolans matsal, Tämnarvägen, ingång B3.


• Webbsidan om rutiner för uppsägning och anmälan av bredbandsabonnemang är uppdaterad.


• Den 12/4 har det varit en rejäl översvämning i tvättstugan Sköntorpsvägen 103 vilket bland annat medfört att man 
inte får använda torktumlaren under den närmaste veckan då det har sprutat in mycket vatten i motorn.


• Nyhet om föreningens kvarterslokal på Tämnarvägen 8

 

Mars

• Protokollet från styrelsemötet 18 februari finns nu på Medlemssidan.

• En enkät finns nu på hemsidan om hur föreningens medlemmar och hyresgäster har upplevt temperaturen i lägenheten under perioden oktober-mars. Länken till enkäten hittar du i högermarginalen.
Styrelsen vill ha in svaren senast 31 mars.

Februari

• Årets föreningsstämma sker tisdagen 3 maj, kl. 19:00 i Årstaskolans matsal, Tämnarvägen, ingång B3.
Kallelse, Dagordning och Årsredovisning för 2015 distribueras senast 19
 april.
Välkommen !


• Protokollet från styrelsemötet 21 januari 2016 finns nu på Medlemssidan.


• På styrelsemötet 18/2 framkom att styrelsen kommer att behöva, vad vi vet i dagsläget, en styrelseledamot 
gärna med kunskaper om fastigheter/byggbranchen.
Valberedningen är själv i behov av två ordinarie medlemmar.
»Anmäl ditt intresse till Styrelsen eller Valberedningen«


• »Information från Globenpolisen om lägenhetsinbrott i vårt område«
Tips från Polisen: "Var vaksamma på okända personer som rör sig i ert område. Ofta räcker det med att man hälsar 
på personen och frågar om de letar efter något/någon. 
Är personen ute för att begå inbrott brukar de lämna platsen 
då de vet att de är iakttagna".

 

Januari

• Under perioden 7-12 februari kommer om- och tillbyggnadsarbeten att utföras i övernattningsrummet.


• Protokollet från styrelsemötet 17 december 2015 finns nu på Medlemssidan.


 Glöm inte att sista dag att anmäla ärende till stämman är söndag 31 januari.


• Har du svårt för att hitta rätt e-postformulär när du vill kontakta Styrelsen eller Fastighetsägarna ? 
Klicka på »Vilket e-postformulär ska jag använda?« för att komma till en samlad sida med alla hemsidans e-postformulär med förklaring och exempel när du ska använda respektive formulär.


• Från 1 januari 2016 höjs hyran på garage- och p-platser med 15% på årshyran.


• Glöm inte att 31/1 är sista dagen för medlem att lämna in ärende till årets föreningsstämma.
Direktlänk till formuläret »Anmälan av ärende till föreningsstämma«


• Från och med vecka 3 (18/1) börjar Masab med att spola alla avloppsstammar i föreningens fastigheter. Utöver det kommer Masab även att utföra rengöring av vattenlås och golvbrunnar i alla lägenheter, förråd och garage. Masab kommer att skicka ut ett brev en vecka innan till alla boende när dom vill komma in i respektive lägenhet, förråd och garage. Arbetet beräknas vara klart vecka 6 (12/2) men kan bli senarelagt beroende på om startdatumet blir som planerat. 
Hela offerten/avtalet finns att läsa på Medlemssidan.


• Det är viktigt att alla använder de e-postformulär som finns lite varstans på hemsidan! 
Styrelsen vill ge föreningens medlemmar, hyresgäster och andra besökare bästa tänkbara service och feedback på inkommande mail och styrelsen uppmanar därför alla att alltid använda de mailformulär som finns på hemsidan. Formulären gör att styrelsen alltid får all nödvändig information för bästa och snabbaste service i och med att e-postformulären används. 
Tack på förhand!