Nyheter

Under november månad kommer vi utföra stamspolning av alla våra avloppsledningsrör i föreningen. Arbetet är beställt av entreprenören Lybecks. http://www.lybecks.se

Behovet av stamspolning har visat sig akut då vi drabbats av flera stopp i avloppsledningar den senaste tiden.

Genom att spola och rensa en avloppsstam får den betydligt längre livslängd, och vi förebygger dyra överraskningar i form av stopp, översvämningar och vattenskador.

Mer information om arbetet kommer från entreprenören i din brevlåda några dagar inför arbetet.

Vad innebär stamspolning?

Metoden som används är högtrycksspolning som innebär en kombination mellan tryck och vattenflöde. Högtrycksslangen arbetar sig inåt i ledningen samtidigt som den spolar rent ledningen genom ett roterande spolmunstycke. Högt vattenflöde och uppvärmt hetvatten via en integrerad panna i spolbilen, spolas samtliga avlagringar sönder och sköljs i väg.

Köksstam

Högtrycksspolning påbörjas från vattenlåset under diskbänken. Ledningen rensas ut till stam och ner till underliggande lägenhet. Arbetet fortlöper på samma sätt våning efter våning.

 

 

Badrumsstam

Från golvbrunn alternativt från tvättställ påbörjas högtrycksspolningen i ett badrum. Arbetet är därefter likadant som i en köksstam.


Åtkomst in till samtliga lägenheter krävs!

Tillträde till alla lägenheter är en förutsättning för att fullständigt kunna rensa våra avloppsstammar.

Det är av yttersta vikt att vi får tillträde till din lägenhet det datum stamspolningen utförs. Kan vi inte spola ditt avlopp finns risk för stopp och att avloppsvatten sprids. Är du inte hemma behöver du lämna in en nyckel för att ge entreprenören åtkomst till din lägenhet.

Nyckelinlämning för dig som inte är hemma

Nyckel lämnas i föreningens brevlåda Tämnarvägen 14 (gaveln) senast 07.00 aktuellt datum då stamspolning ska utföras i din lägenhet.

Märk nyckel med namn, adress och lägenhetsnummer.

Nyckel återlämnas i din brevlåda efter att arbetet är genomfört.

Det går självklart bra att lämna din nyckel i förväg i föreningens brevlåda om du exempelvis ska resa bort.

 

Vad händer om du inte ger tillträde till lägenheten?

Får entreprenören inte tillträde till samtliga lägenheter finns risk att arbetet försenas. Vi som förening kommer då kräva att dessa tillkommande kostnader bekostas av de medlemmar som ej gett entreprenören åtkomst.

Det finns även stöd i föreningens stadgar att få åtkomst till lägenhet via låssmed vid denna typ av arbete, vilket föreningen kommer driva vidare om tillträde inte ges.

 

Tidplan

Nedan följer den tidplan som gäller för stamspolningen.

 

Datum

Adress

Antal berörda lägenheter

Måndag 9 november

Sköntorpsvägen 93, 95, 97

18 lgh

Tisdag 10 november

Tämnarvägen 8, 10, 12

18 lgh

Onsdag 11 november

Tämnarvägen 14, 16, 18, 20

22 lgh

Torsdag 12 november

Tämnarvägen 34, 36, 38, 40

24 lgh

Fredag 13 november

Tämnarvägen 28, 30, 32, 32A

26 lgh

Måndag 16 november

Tämnarvägen 22, 24, 26, 26A (2 olika fastigheter)

 

25 lgh

Tisdag 17 november

Sköntorpsvägen 92, 94, 96, 98, 99, 101 (2 olika fastigheter)

28 lgh

Onsdag 18 november

Sköntorpsvägen 114, 116, 118, 103 (2 olika fastigheter)

 

29 lgh

Torsdag 19 november

Sköntorpsvägen 108, 110, 112, 120 (2 olika fastigheter)

 

29 lgh

Fredag 20 november

Sköntorpsvägen 100, 102, 104

18 lgh

 

Den 1 september var byggstart för arbetet med vår första gård i den planerade gårdsrenoveringen i föreningen.

Gården där ombyggnation sker nu i första fasen är på adress Tämnarvägen 28 till 40. Arbetet kommer pågå i ca 8 veckor framåt.

Bygget är en helentreprenad av leverantören Di-Er Entreprenad och innehåller bland annat nya umgängesytor med grillplats, kantsten runt våra rabatter, nya cykelställ, belysning, marksten och asfaltering.

En ritning och bilder på våra materialval finns att se i porten vid Tämnarvägen 32A för er som vill ta en närmare titt.

Hus K, S108-112

V31-32 Ställning montage.

V33-37 Omläggning

V38-39 Demontering ställning

 

Hus J, S114-118

V39-40 Ställning montage.

V41-45 Omläggning

V46-47 Demontering ställning

Under kommande veckor kommer samtliga cylindrar pluggas till våra entréer.

Detta medför att endast taggar öppnar dessa dörrar. De invändiga dörrar som har cylinder kommer

fortfarande att kunna öppnas med nycklar.

Om ni saknar tagg så hör av er till .

Ni kan hämta ut ny tagg till en kostnad av 50 kr/st efter överenskommelse.

Datum och tid: torsdagen den 28 maj 2020, kl 19:00

Plats: Föreningslokalen, Tämnarvägen 8

Årsredovisning finns att läsa här samt kommer finnas tillgänglig i samband med årsstämman.

På grund av rådande Covid19-situation kan du som medlem följa stämman via länk, https://youtu.be/HdSuz1Ofs2A, dock utan möjlighet att rösta. Önskar du ej delta men ändå rösta, vänligen nyttja möjligheten att lämna fullmakt, se baksida, till någon granne som ämnar deltaga under årsstämman.

Lokalen har begränsat antal platser och vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd, därav ser vi gärna att endast en person per lägenhet deltar fysiskt.

Dagordning enligt stadgarnas § 28.

DAGORDNING

1) Öppnande.

2) Val av stämmoordförande.

3) Godkännande av dagordningen.

4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7) Fastställande av röstlängd.

8) Föredragande av styrelsens årsredovisning.

9) Föredragande av revisorernas berättelse.

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

11) Beslut om resultatdisposition.

12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

13) Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

14) Val av styrelseledamöter och suppleanter.

15) Val av revisorer och revisorssuppleanter.

16) Val av valberedning.

17) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden:

Inga inkomna

18) Avslutande.

Årsta 2020-05-13

Välkommen hälsar

Styrelsen i bostadsrättsföreningen Hjälmaren-Sköntorp

 

Ladda hem kallelse med fullmakt som PDF