Nyheter

Tidsplanen för arbetet med våra tak ser ut enligt följande:

 

Hus I, S99-101

V9-10 Ställning montage.

V11-16 Omläggning

V17-18 Demontering ställning

 

Hus F, S93-97

V18-19 Ställning montage.

V20-25 Omläggning

V26-27 Demontering ställning

 

Hus E, T8-12

V27-28 Ställning montage.

V29-34 Omläggning

V35-36 Demontering ställning

Inför 2021 avser styrelsen att höja avgifterna med 2,5%. Det är dels vår årliga höjning om 1,5% för att följa våra leverantörers höjningar samt en ytterligare höjning om 1% för att bygga buffert inför den kommande höjningen av tomträttsavgälden.

Stamspolning av samtliga avloppsledningar i föreningen kommer utföras enligt den tidplan som tidigare kommunicerats för aktuell port.

Följande datum gäller:

Datum

Adress

Antal berörda lägenheter

Måndag 9 november

Sköntorpsvägen 93, 95, 97

18 lgh

Tisdag 10 november

Tämnarvägen 8, 10, 12

18 lgh

Onsdag 11 november

Tämnarvägen 14, 16, 18, 20

22 lgh

Torsdag 12 november

Tämnarvägen 34, 36, 38, 40

24 lgh

Fredag 13 november

Tämnarvägen 28, 30, 32, 32A 

26 lgh

Måndag 16 november

Tämnarvägen 22, 24, 26, 26A

(2 olika fastigheter)

25 lgh 

Tisdag 17 november

Sköntorpsvägen 92, 94, 96, 98, 99, 101 (2 olika fastigheter)

28 lgh 

Onsdag 18 november

Sköntorpsvägen 114, 116, 118, 103 

(2 olika fastigheter)

29 lgh 

Torsdag 19 november

Sköntorpsvägen 108, 110, 112, 120 

(2 olika fastigheter)

29 lgh 

Fredag 20 november

Sköntorpsvägen 100, 102, 104 

18 lgh

 

OBS! Det av yttersta vikt att du ger tillträde till din lägenhet så att stamspolningen kan utföras. 

Entreprenören Lybecks har uppdaterat tidpunkt för start på morgonen, stamspolningen inleds kl. 08.00 inte 07.30 som tidigare aviserats. 

Arbetet startar i lägenheter på bottenvåning och avslutas på översta våningsplanet.

 

Efter utfört arbete görs en kontroll i lägenheterna på bottenvåningen och våning ett för att säkerställa funktionen.

 

Entreprenören kan tyvärr inte säga exakt tidpunkt för en specifik lägenhet och kan inte boka någon fast tid därför behöver ni ge tillträde till er lägenhet under hela arbetsdagen (08:00 - 16:00).

 

Förberedelser för dig som boende

För att underlätta arbetet för entreprenören behöver följande förberedelser utföras:

  • Töm skåpet under diskbänken i kök, för att komma åt avlopp.

  • Avlägsna eventuell badkarsfront eller hinder ovanför golvbrunnen i badrummet

 

Nyckelhantering

Är du inte hemma behöver du lämna ifrån dig en nyckel så att entreprenören kan komma in.

Alternativ gällande nyckelhantering:

 

  • Lämna nyckeln i ett kuvert märkt med namn, adress, våningsplan och lägenhetsnummer i föreningens brevlåda, Tämnarvägen 14 (gaveln) senast 07:00 på morgonen aktuellt datum.

 

  • Lämna nyckel till en granne som är hemma under hela arbetsdagen. Nyckel kan endast lämnas till granne på samma våningsplan som ni bor.

 

Om du har larm i hemmet tänk på att lämna er larmkod, alternativt välj att inte larma på denna dag.

 

Nycklar återlämnas i er brevlåda efter utfört arbete om inget annat anges på kuvertet vid inlämning av nyckel.

 

Hantering för att minimera risken för smittspridning av Covid-19

Personal från Lybeck använder sig av personlig skyddsutrustning i form av handdesinfektion, munskydd och engångshandskar. Engångshandskar byts mellan varje bostad. Viktigt att ni informerar personal innan de beträder er lägenhet om ni har sjuka i hemmet. 

För att säkerställa att boende och personal från entreprenören håller avstånd till varandra kan boende med fördel lämna lägenheten, för exempelvis en promenad, under den tid stamspolningen utförs i er lägenhet.

 

Har du frågor?

Frågor angående stamspolningen besvaras vardagar 07:00 – 15:30 av arbetsledare Patrik Andersson från Lybecks på telefon nr: 08-759 83 87. Lybecks kontor nås på telefon 08-758 89 87.

 

Styrelsen nås via e-post .

 

Under november månad kommer vi utföra stamspolning av alla våra avloppsledningsrör i föreningen. Arbetet är beställt av entreprenören Lybecks. http://www.lybecks.se

Behovet av stamspolning har visat sig akut då vi drabbats av flera stopp i avloppsledningar den senaste tiden.

Genom att spola och rensa en avloppsstam får den betydligt längre livslängd, och vi förebygger dyra överraskningar i form av stopp, översvämningar och vattenskador.

Mer information om arbetet kommer från entreprenören i din brevlåda några dagar inför arbetet.

Vad innebär stamspolning?

Metoden som används är högtrycksspolning som innebär en kombination mellan tryck och vattenflöde. Högtrycksslangen arbetar sig inåt i ledningen samtidigt som den spolar rent ledningen genom ett roterande spolmunstycke. Högt vattenflöde och uppvärmt hetvatten via en integrerad panna i spolbilen, spolas samtliga avlagringar sönder och sköljs i väg.

Köksstam

Högtrycksspolning påbörjas från vattenlåset under diskbänken. Ledningen rensas ut till stam och ner till underliggande lägenhet. Arbetet fortlöper på samma sätt våning efter våning.

 

 

Badrumsstam

Från golvbrunn alternativt från tvättställ påbörjas högtrycksspolningen i ett badrum. Arbetet är därefter likadant som i en köksstam.


Åtkomst in till samtliga lägenheter krävs!

Tillträde till alla lägenheter är en förutsättning för att fullständigt kunna rensa våra avloppsstammar.

Det är av yttersta vikt att vi får tillträde till din lägenhet det datum stamspolningen utförs. Kan vi inte spola ditt avlopp finns risk för stopp och att avloppsvatten sprids. Är du inte hemma behöver du lämna in en nyckel för att ge entreprenören åtkomst till din lägenhet.

Nyckelinlämning för dig som inte är hemma

Nyckel lämnas i föreningens brevlåda Tämnarvägen 14 (gaveln) senast 07.00 aktuellt datum då stamspolning ska utföras i din lägenhet.

Märk nyckel med namn, adress och lägenhetsnummer.

Nyckel återlämnas i din brevlåda efter att arbetet är genomfört.

Det går självklart bra att lämna din nyckel i förväg i föreningens brevlåda om du exempelvis ska resa bort.

 

Vad händer om du inte ger tillträde till lägenheten?

Får entreprenören inte tillträde till samtliga lägenheter finns risk att arbetet försenas. Vi som förening kommer då kräva att dessa tillkommande kostnader bekostas av de medlemmar som ej gett entreprenören åtkomst.

Det finns även stöd i föreningens stadgar att få åtkomst till lägenhet via låssmed vid denna typ av arbete, vilket föreningen kommer driva vidare om tillträde inte ges.

 

Tidplan

Nedan följer den tidplan som gäller för stamspolningen.

 

Datum

Adress

Antal berörda lägenheter

Måndag 9 november

Sköntorpsvägen 93, 95, 97

18 lgh

Tisdag 10 november

Tämnarvägen 8, 10, 12

18 lgh

Onsdag 11 november

Tämnarvägen 14, 16, 18, 20

22 lgh

Torsdag 12 november

Tämnarvägen 34, 36, 38, 40

24 lgh

Fredag 13 november

Tämnarvägen 28, 30, 32, 32A

26 lgh

Måndag 16 november

Tämnarvägen 22, 24, 26, 26A (2 olika fastigheter)

 

25 lgh

Tisdag 17 november

Sköntorpsvägen 92, 94, 96, 98, 99, 101 (2 olika fastigheter)

28 lgh

Onsdag 18 november

Sköntorpsvägen 114, 116, 118, 103 (2 olika fastigheter)

 

29 lgh

Torsdag 19 november

Sköntorpsvägen 108, 110, 112, 120 (2 olika fastigheter)

 

29 lgh

Fredag 20 november

Sköntorpsvägen 100, 102, 104

18 lgh