Nyheter

Hej medlem!

Vi påbörjar nu en inventering av samtliga förråd i föreningen.

Anledningen är att vi vill få ordning och reda. Vi vill skapa ett komplett register över våra förråd och vem som nyttjar dem. Vi har ont om utrymmen och kö till våra extraförråd. Förhoppningen är att inventeringen också gör att vi hittar fler utrymmen att hyra ut. Förråd utan ägare eller hyrestagare kan komma att utrymmas.

Innan detta utskick har samtliga förråd fått nya förrådsnummer, uppmärkt på varje förråd.

Numreringen finns på en hängetikett vid varje förråd, se bild.

Vad behöver jag göra?

Vi ber er meddela ditt nya förrådsnummer, namn, adress, telefonnummer, e-mail, samt om förrådet ingår i bostadsrätten (alternativet är att hyra förråd). Sätter ni upp en egen lapp (alternativ 2 nedan), skriv gärna “Ingår” eller “Ingår ej” på lappen.

Meddela din information genom något av följande sätt:

  1. Fyll i uppgifterna i webbformuläret ni når via länken https://bit.ly/2JuRSIA
  2. Sätt upp en lapp på er förrådsdörr med uppgifterna ovan.

Har du flera förråd, fyll i formuläret en gång per förråd. Har inte ditt förråd en ny etikett, vänligen kontakta oss.

Behöver ni hjälp, kontakta oss på .

Sista svarsdatum är 2021-04-01.

Stort tack för din hjälp!

Hälsningar,

Styrelsen BRF Hjälmaren-Sköntorp

Tidsplanen för arbetet med våra tak ser ut enligt följande:

 

Hus I, S99-101

V9-10 Ställning montage.

V11-16 Omläggning

V17-18 Demontering ställning

 

Hus F, S93-97

V18-19 Ställning montage.

V20-25 Omläggning

V26-27 Demontering ställning

 

Hus E, T8-12

V27-28 Ställning montage.

V29-34 Omläggning

V35-36 Demontering ställning

Inför 2021 avser styrelsen att höja avgifterna med 2,5%. Det är dels vår årliga höjning om 1,5% för att följa våra leverantörers höjningar samt en ytterligare höjning om 1% för att bygga buffert inför den kommande höjningen av tomträttsavgälden.

Stamspolning av samtliga avloppsledningar i föreningen kommer utföras enligt den tidplan som tidigare kommunicerats för aktuell port.

Följande datum gäller:

Datum

Adress

Antal berörda lägenheter

Måndag 9 november

Sköntorpsvägen 93, 95, 97

18 lgh

Tisdag 10 november

Tämnarvägen 8, 10, 12

18 lgh

Onsdag 11 november

Tämnarvägen 14, 16, 18, 20

22 lgh

Torsdag 12 november

Tämnarvägen 34, 36, 38, 40

24 lgh

Fredag 13 november

Tämnarvägen 28, 30, 32, 32A 

26 lgh

Måndag 16 november

Tämnarvägen 22, 24, 26, 26A

(2 olika fastigheter)

25 lgh 

Tisdag 17 november

Sköntorpsvägen 92, 94, 96, 98, 99, 101 (2 olika fastigheter)

28 lgh 

Onsdag 18 november

Sköntorpsvägen 114, 116, 118, 103 

(2 olika fastigheter)

29 lgh 

Torsdag 19 november

Sköntorpsvägen 108, 110, 112, 120 

(2 olika fastigheter)

29 lgh 

Fredag 20 november

Sköntorpsvägen 100, 102, 104 

18 lgh

 

OBS! Det av yttersta vikt att du ger tillträde till din lägenhet så att stamspolningen kan utföras. 

Entreprenören Lybecks har uppdaterat tidpunkt för start på morgonen, stamspolningen inleds kl. 08.00 inte 07.30 som tidigare aviserats. 

Arbetet startar i lägenheter på bottenvåning och avslutas på översta våningsplanet.

 

Efter utfört arbete görs en kontroll i lägenheterna på bottenvåningen och våning ett för att säkerställa funktionen.

 

Entreprenören kan tyvärr inte säga exakt tidpunkt för en specifik lägenhet och kan inte boka någon fast tid därför behöver ni ge tillträde till er lägenhet under hela arbetsdagen (08:00 - 16:00).

 

Förberedelser för dig som boende

För att underlätta arbetet för entreprenören behöver följande förberedelser utföras:

  • Töm skåpet under diskbänken i kök, för att komma åt avlopp.

  • Avlägsna eventuell badkarsfront eller hinder ovanför golvbrunnen i badrummet

 

Nyckelhantering

Är du inte hemma behöver du lämna ifrån dig en nyckel så att entreprenören kan komma in.

Alternativ gällande nyckelhantering:

 

  • Lämna nyckeln i ett kuvert märkt med namn, adress, våningsplan och lägenhetsnummer i föreningens brevlåda, Tämnarvägen 14 (gaveln) senast 07:00 på morgonen aktuellt datum.

 

  • Lämna nyckel till en granne som är hemma under hela arbetsdagen. Nyckel kan endast lämnas till granne på samma våningsplan som ni bor.

 

Om du har larm i hemmet tänk på att lämna er larmkod, alternativt välj att inte larma på denna dag.

 

Nycklar återlämnas i er brevlåda efter utfört arbete om inget annat anges på kuvertet vid inlämning av nyckel.

 

Hantering för att minimera risken för smittspridning av Covid-19

Personal från Lybeck använder sig av personlig skyddsutrustning i form av handdesinfektion, munskydd och engångshandskar. Engångshandskar byts mellan varje bostad. Viktigt att ni informerar personal innan de beträder er lägenhet om ni har sjuka i hemmet. 

För att säkerställa att boende och personal från entreprenören håller avstånd till varandra kan boende med fördel lämna lägenheten, för exempelvis en promenad, under den tid stamspolningen utförs i er lägenhet.

 

Har du frågor?

Frågor angående stamspolningen besvaras vardagar 07:00 – 15:30 av arbetsledare Patrik Andersson från Lybecks på telefon nr: 08-759 83 87. Lybecks kontor nås på telefon 08-758 89 87.

 

Styrelsen nås via e-post .