Träffa styrelsen

Två ledamöter från styrelsen finns alltid på plats i föreningslokalen på Tämnarvägen 14 (gaveln) första tisdagen i månaden kl.18.30-19.00.
Kom gärna och prata med oss om du har några tankar och synpunkter, eller om du vill engagera dig i arbetet med vår bostadsrättsförening.

Föreningens kontor används i huvudsak av styrelsen.