Att arbeta i föreningens styrelse är både spännande, roligt och utmaningar att jobba för förbättringar, förnyelse, förändringrar och framför allt för att alla medlemmar ska trivas.

Att arbeta i styrelsen sker på frivillig basis med ett arvode som ersättning.
Under första mandatperioden jobbar du i styrelsen i två år, sen kan du välja att att avsluta ditt uppdrag eller förnya 
din mandatperiod med ytterligare ett år i taget.

Anmäl ditt intresse till föreningen